Vi debiterar dig som tippar otillåtet eller främmande material som strider mot vår policy och våra mottagningsregler. Nedan hittar du specifik information vad gäller material som vi inte tar emot samt vad som sker vid otillåten tippning. Vi i personalen på JPBOLAGEN avgör själva vad som är godkänt material. Tack för att du samarbetar.

Material som vi EJ tar emot

 • Förorenade massor
 • Tjärbränd asfalt
 • Blåbetong
 • Ytong
 • Asfalt som innehåller PAH
 • Asfalt, betong och kross får ej vara blandat med virke/plast eller jord
 • Massor till jordåtervinning får ej innehålla asfalt och betong
 • Material som överstiger KM
 • Virke/plast/metall
 • Blötmassor

Vad händer vid otillåten tippning?

 • Vid tippning av ottillåtet material debiteras kunden de kostnader som uppkommer t.ex. Transport till godkänd avfallsmottagare, tippavgift, analysering, arbetskostnad mm.
  Dessutom tillkommer en avgift på 10 000: -/lass.
 • Om det förekommer främmande material i lasset tillkommer en sorteringsavgift på 10 000: -/lass samt kostnader för ev. transport till godkänd avfallsmottagare samt tippavgift.

Personal på JPBOLAGEN avgör vad som är godkänt material.

FYLL I BLANKETT DIGITALT

This is default text for notification bar